Struktura egzaminu International English Language Testing System

Struktura testów okazuje się bardzo ważną kwestią w momencie, gdy za jakiś czas mamy jakiś zdawać. To wielu ludziom ułatwia sprawę, zwłaszcza przygotowywanie się, ponieważ wiedzą, czego mają się spodziewać. Element zaskoczenia nie jest przystoi w momencie, gdy zależy nam na czymś tak bardzo, że aż wielki stres ma nad nami kontrolę. Dodatkowe czynniki sprawiają, że można zapomnieć o najprostszych rzeczach, czasem nawet wiele razy ćwiczonych. To wszystko jednak zależy od człowieka i od tego, jak wpływają na niego wszelkie bodźce.

Warto więc już od samego początku nauki języka angielskiego postawić sobie cel, który sprawi, że w przyszłości łatwiej zdecydujemy się na odpowiedni egzamin, który okaże się dla nas koniecznością. Egzamin IELTS posiada dwa moduły, a wybór jednego z nich uzależniony jest od tego, czego wymaga dana instytucja, na potrzeby której test zostaje zdawany.
Pierwszy moduł Academic przeznaczony jest dla osób, które planują studiować w języku angielskim, a drugi moduł General Training jest odpowiedni dla ludzi, którzy pragną emigrować do krajów takich jak Australia, Kanada czy Nowa Zelandia. Takim powodem może być zdobycie doświadczenia zawodowego lub odbycie stażu w tychże krajach.

Aby jednak móc to zrobić, należy zdać egzamin językowy IELTS , który składa się z czterech części: Słuchania, czytania, pisania i mówienia. Wszyscy kandydaci niezależnie od wybranego przez siebie modułu zdają takie same części jeśli chodzi o słuchanie i mówienie. Różnią się za to części dotyczące czytania i pisania, w zależności od modułu czy wybrany został Academic czy General Training.
Jeżeli chodzi o trwanie takiego testu, to części pisemne egzaminu trwają około 3 godzin i to bez żadnej przerwy. Warto więc bardzo dobrze przygotować się na taki maraton. Nie obejmuje go jednak część ustna egzaminu, ponieważ on może odbywać się tego samego dnia lub 7 dni wcześniej, a nawet później po części pisemnej. Ta forma jest całkowicie kameralna, ponieważ przebiega w liczbie dwóch osób – kandydata wraz z jednym egzaminatorem. Dla osób, których rozprasza więcej niż jeden rozmówca jest szansa, że pójdzie im lepiej, mimo iż zostają poinstruowani o tym jakoby ich rozmowa egzaminacyjna była nagrywana.

Author: darmowe-gry-online-24.pl