Epopeja narodowa

Jednym z bardziej znanych utworów literackich w naszym kraju, zdecydowanie jest nasza polska epopeja narodowa, nosząca tytuł “Pan Tadeusz”. Jest to poemat epicki, którego pełny tytuł brzmi: “Pan Tadeusz,czyli Ostatni zajazd na Litwie”. Został stworzony przez naszego poetę Adama Mickiewicza, wydano go w dwóch tomach w roku 1834, po raz pierwszy w Paryżu. Utwór tworzony był natomiast od 1832 roku. Składa się on z dwunastu ksiąg, które zostały napisane wierszem. Akcja poematu rozgrywa się w latach 1811-1812. Epopeja ta, jest jednym z głównych utworów na liście obowiązujących lektur szkolnych. Rękopis owego utworu od 1999 znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego, natomiast w roku 2014 został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO.

Wielowątkowość

Wielowatkowość owego utworu jest niepodważalna. Pierwszym wątkiem jest wątek miłosny. Tadeusz i Zosia to jedni z głównych bohaterów utworu. Zakochują się w sobie i mimo przeciwności losu, na końcu utworu pobierają się. Kolejny jest wątek Stolnika, ktory był wielkim panem z rodu. Posiadał jedno dziecko, Ewę Horeszkównę. Zakochał się w niej Jacek Soplica jednak nie doszło do zaręczyn. Soplica zabił więc Stolnika. Wątek sporu o zamek dotyczył spory o zamek należący do Horeszków. Teoretycznie należał on do Spolicow. W utworze pojawił się wątek niepodległościowy, ponieważ aakcja Pana Tadeusza rozgrywała się w czasach wojen napoleońskich. Ksiądz Robak, próbując naprawić swoje dawne winy namawiał polską szlachtę do powstania oraz walki u boku Napoleona. Na końcu utworu dochodzi do wspólnej walki przeciwko Moskalom.

Author: darmowe-gry-online-24.pl